برگزاری نشست «تلگرام؛ بودن یا نبودن»

درخواست حذف این مطلب
نشست تخصصی «تلگرام؛ بودن یا نبودن؟» با حضور یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و عضو هیات علمی علوم ارتباطات دانشگاه تهران سه شنبه (۲۸ فروردین ماه) برگزار می شود. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، روز سه شنبه (۲۸ فرودین ماه) نشستی با موضوع «تلگرام؛ بودن یا نبودن» برگزار می کند. رضا تقی پور (عضو شورای فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات)، مهدی منتظرقائم (استاد ارتباطات و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و رضا قربانی (پژوهشگر رسانه های اجتماعی و دبیر نشست) در این جلسه سخرانی می کنند. این نشست از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.